האם משתמשים במכשירים אלו עבור פציינט עם בעיות גב או יציבה?

by גבי, Wednesday, October 13, 2010, 16:31 (3514 days ago) @ ערן רשף

אתה יכול אולי לומר לי למה רמת הקרינה במכשירים אלה דומה (אולי השוואה למשהו אחר...)
אני פשוט עברתי לאחרונה צילום עם קרינה גבוהה ולא רוצה להוסיף עוד קרינה לגופי בזמן הקרוב, ומניח שגם לא מומלץ שאשתמש בהם.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum