האם המיכשור בפיזיותרפיה פולט קרינה?

by ערן רשף, Wednesday, October 13, 2010, 00:43 (3514 days ago) @ גבי

מכשירי האלקטרותראפיה נמצאים בשימוש נרחב בפיזיותרפיה. אלה שעובדים על גלים קצרים בהם מניחים אלקטרודות רטובות על העור (אלה שמרגישים כמו נמלים) פולטים מידה מסויימת של שדה מגנטי אבל לא מסוכן, לפעמים זו דווקא מטרת הטיפול. ישנם מצבים שבהם לא מומלץ להשתמש בהם כגון לאנשים הסובלים מבעיות לב, גידולים ועוד (תלוי באיזור הטיפול כמובן). ישנם מכשירים שעובדים בתדר גבוה בהם מורגש חום והם אכן פולטים קרינה מגנטית אבל לא ברמה מסוכנת וזוהי עצם מטרתם. גם מכשירים מסוג זה לא מיועדים לכל מטופל. לסיכומו של עניין, אני לא חושב שעצם הקרינה צריכה להוות בעיה מסויימת. יחד עם זאת הפיזיותרפיסט/ית שלך אמורה/ה לדעת את התוויות הנגד בהם לא מומלץ להשתמש בהם.

בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum