האם המיכשור בפיזיותרפיה פולט קרינה?

by גבי, Tuesday, October 12, 2010, 19:31 (3515 days ago)

אני הלכתי לפיזיותרפיה בגלל כאבי גב ושיפור יציבה. השתמשו אצלי בטיפולים בכל מיני מכשירים חשמלים שאני אפילו לא יודע מה הם (כמעט בכל פעם שבאתי). רציתי לשאול האם מכשירים אלה פולטים קרינה? ואם כן-מה כמות הקרינה שהם פולטים והאםעדיף למוע חשיפה אליהם?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum