האם משתמשים במכשירים אלו עבור פציינט עם בעיות גב או יציבה?

by ערן רשף, Thursday, October 14, 2010, 09:47 (3513 days ago) @ גבי

לא מדובר בקרינה בעל אופי מסוכן כמו רנטגן, סי.טי או מיפוי עצמות. אם אנחנו מדברים על מכשירי גלים קצרים (האלקטרודות ששמו לך כנראה על הגב ושחשו כמו זרם חשמלי) ניתן לעשות את זה גם כל היום רצוף ולא תהיה שום סכנת קרינה. יש נשים שאפילו יולדות תחת ההשפעה של זה. כפי שציינתי, זה נמצא בשימוש רחב במכוני פיזיותרפיה ואכן משתמשים בזה בין היתר לבעיות מסויימות של מקרי גב.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum