נפיחות לאחר נקע בקרסול

by ערן רשף, Saturday, October 09, 2010, 09:09 (3518 days ago) @ עידן

נפיחות קלה מאוד, הגיוני שתהיה (אם משווים לרגל הבריאה), במיוחד אם עדיין לא טופלת בצורה מקצועית. יחד עם זאת, אם מדובר בנפיחות משמעותית כמו שהייתה מיד לאחר הנקע או נפיחות משמעותית שמתגברת אחרי הליכה, אז זה רצוי לבדוק את זה יותר לעומק. השאלה המרכזית יותר היא האם עדיין יש כאבים, חוסר יציבות בקרסול, כאבי לילה...
רצוי שתיגש לבדיקה מסודרת אצל פיזיותרפיסט או אורטופד (אפילו אם בצורה פרטית) רק בכדי לאבחן את חומרת הבעיה ולהמשיך משם.

בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum