נפיחות לאחר נקע בקרסול

by עידן, Saturday, October 09, 2010, 14:13 (3521 days ago) @ ערן רשף

אכן הנפיחות היא קלה, אין כאבים (אולי קצת רק שאני מותח את כף הרגל חזק כלפי מטה,אבל אני מניח שזה הגיוני) ואין חוסר יציבות (לפחות לא משהו שאני מרגיש), שכן אני מקפיד לעשות תרגילי איזון וחיזוק לקרסול כל יום (לא משהו שאורטופד נתן לי, אבל גם זה משהו).

תודה רבה על התשובה! :)


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum