ממצאי אולטרהסאונד

by ערן רשף, Saturday, January 13, 2018, 20:50 (1111 days ago) @ danny

דבר ראשון, להפסיק לרוץ בינתיים על מנת לתת לקרע להתאחות ולמנוע החמרה של המצב. דבר שני, לגשת
לטיפול פיזיותרפיה בצורה מסודרת. צריך לבדוק את המכניקה של הריצה/ תנועה שלך, לבדוק האם לאורך שרשרת התנועה שלך יש מגבלה/ חולשה שמגבירים את הסיכוי להעמסת יתר על השוק ולטפל בהם בצורה מסודרת.

מן הסתם זה לא יהיה מקצועי מצדי לתת לך
הנחיות דרך המדיה ללא בדירה מסודרת. אתה מוזמן ליצור עמי קשר בפרטי


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum