ממצאי אולטרהסאונד

by ערן רשף, Sunday, January 14, 2018, 21:50 (990 days ago) @ דני

אני לא יודע מה זה ״תנועה לא טובה״. האם ניתן להסיק מכך שכל ״תנועה״ כזו אצל כל אדם תגרום בהכרח לקרע? קרע בשריר (או כל כשל מכני אחרי בין אם באדם או במכונה) נגרם מעומס יתר שנוצר על אותה רקמה.

עומס היתר הזה יכול להיות תוצאה של חוסר מזל והתייבשות אבל מנסיוני בדר״כ יש מס׳ לא קטן של פקטורים לאורך שרשרת התנועה שעלולים לגרום לעומס יתר על שריר/ רקמה מסויימת ולפיכך לקרע.

נכון שמבחינה תיאורטית זמן ההחלמה שנתן לך הרופא נשמע הגיוני פיזיולוגית אבל אותי מעניין גם איך ניתן למנוע זאת בעתיד.

אומר שוב, זה לא מקצועי לתת לך חוות דעת על אבחנתו של איש מקצוע אחר או על הבעיה ממנה אתה סובל ללא אבחנה פנים אל פנים.

בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum