כאבי גב

by ערן רשף, Monday, January 27, 2020, 15:40 (33 days ago) @ אירה

הצרות בין C5-C6 לא בהכרח צריכה לגרום לכאבים.

אינני יודע אילו תרגילים את עושה אך בהחלט ניתן לבדוק בטיפול מה מקור הכאבים שלך ועפ״י כך לתת לך תכנית טיפול שתכלול בין היתר תרגילים שיגעו בבעיה ממנה את סובלת.

זה לא יהיה אחראי מצדי לתת לך הנחיות לביצוע תרגיל כזה או אחר מבלי שבדקתי ממה את סובלת.

אשמח להיפגש איתך בצורה מסודר ולבדוק את המצב

בברכה
ערן רשף


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum