גב תפוס

by נדב, Tuesday, October 09, 2018, 14:37 (842 days ago)

שלום

נתפס לי הגב מדי פעם כשאני קם מכסא נמוך או מישיבה על הרצפה כשאני משחק עם הילד. זה כאב ממש מעל הישבן ובקבוק חם משחרר את זה תוך מס ימים. יכול להיות שזו פריצת דיסק?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum