גב תפוס

by ערן רשף, Saturday, October 13, 2018, 08:03 (718 days ago) @ נדב

זו תמיד יכולה להיות אופציה אבל אם הכאב מקומי, לא מקרין לרגל ומשתחרר עם בקבוק חם (או עם תנועה), קשה לי להאמין שמדובר בפריצת דיסק.
רוב הסיכויים שמדובר בנקודות טריגר, מתח ברקמות חיבור או כיו״ב. ניתן לבדוק מה הגורם לכך ולמנוע מקרים דומים בעתיד.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum