תסמונת אימפינגמנט

by ערן רשף, Saturday, July 28, 2018, 10:47 (575 days ago) @ עומר בן יוסף

כעקרון אין לי התנגדות קטגורית לכל תרגיל בחדר כושר כל עוד כל התנאים לביצועו מתקיימים. הכוונה מבחינת כח, הגברה הדרגתית של האימונים, טכניקה, טווחי תנועה ועוד. כתבתי כאן באתר מאמר שלם על הנושא:

http://prophysio.co.il/index.php/he/articles/supraspinatus-impingement-syndrome


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum