נקע חוזר בקרסול ימין

by אייל @, Tuesday, June 06, 2017, 08:02 (1212 days ago)

אני מתאמן בריצות וטריאתלונים . לאחר נקע חוזר בקרסול ימין עולה בצילום הממצא הבא "פרגמנט גרמי נפרד קטן בסמוך לפטישון הפנימי , ייתכן ומדובר בשבר ניתוק "
האם אפשר לקבל הסבר מה המשמעות?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum