נקע חוזר בקרסול ימין

by ערן רשף, Tuesday, June 06, 2017, 15:23 (962 days ago) @ אייל

רצועת הדלטואיד (הפנימית בקרסול) מחוברת בחלק העליון שלה אל עצם השוק. נקע פנימי חזק מספיק, יכול גם לגרום לתלישה של חלק מהעצם (בהיעדר טראומה אחרת). תלוי מתי זה קרה אבל בדר״כ מומלץ לקבע את הקרסול בסמוך לאירוע (לא בגבס אלא בסד) למשך מס׳ שבועות עד להחלמה, להימנע מריצה ופעילות ובינתיים צריך לבצע פיזיותרפיה על מנת למנוע הדבקויות, לשפר טווחי תנועה בקרסול, לשחרר רקמות חיבור, לשפר שיווי משקל ויציבות ולבדק גם את כל מרכיבי התנועה המעורבים כולל עד האגן כי חולשה בשרירי הישבן לדוגמא יכולים לגרום לברך לקרוס פנימה ובכך להגביר את הסיכון לנקע פנימי.

כמובן הכל כחלק מקונקטסט של הפציעה והמטופל עצמו.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum