נקע בקרסול

by ערן רשף, Wednesday, November 23, 2016, 12:38 (1559 days ago) @ דוד

בעבר הפרוצדורה היתה לקרר כדי לשלוט או לצמצם את התהליך הדלקתי. השנה, אותו אורטופד שניסח דאז את הפרוטוקול RICE- rest, ice, compression, elevation חזר בו מהממצאים. חימום רק מחמיר את הדלקת וקירור עוצר אותה. התהליך הדלקתי הוא חיוני להחלמה, צריך לקרות כל מנת
לשקם את האיזור הפגוע . לסיכום- לא לחמם ולא לקרר, תנועתיות עדינה ועיסויים, דריכה על הרגל מוקדם ככל שאשפר במגבלות הכאב (אם אין שבר כמובן) ותרגול שיווי משקל. טיפולי פיזיותרפיה מאוד יוכלו לעזור.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum