קרע אורכי בגיד הפרונאוס ברוויס

by isabari, Wednesday, December 04, 2019, 16:31 (298 days ago)

בסריקת MRI נמצא כי "הודגם קרע אורכי בגיד הפרונאוס ברוויס, הקרע נמשך מגובה הפטישון הלטרלי עד לגבששושית הפרונלית של עצם העקב, כאשר הגיד הודגם מעובה, מלווה בכמות מתונה של עודף נוסזל במעטפת כמעט לכל אורכו, כביוטי לטנו-סינוביטיס משנית, לציין כי נצפתה אחיזה תקינה של הגיד אל בסיס עצם המסרק החמישית"
האם הממצאים דורשים התערבות כירורגית או רק פיזיותרפיה
האם אפשר להמשיך לקיים פעילות גופנית מתונה (הליכה מאומצת) או שכדאי לחדול מכל פעילות גופנית המאמצת את הגידים הבעייתיים
תודה למשיבים

קרע אורכי בגיד הפרונאוס ברוויס

by ערן רשף, Monday, December 09, 2019, 08:19 (293 days ago) @ isabari

זה לא יהיה אחראי לתת הנחיות לאימונים או פעילות דרך מדיה מבלי לבדוק מה המצב, כאב, תפקוד, יציבות ואלמנטים נוספים כגון מתי הייתה הפציעה, מה הרקע והאם רקמות אחרות נפגעו.

אשמח להיפגש עמך ולבדוק את הנושא

בברכה

ערן רשף

RSS Feed of thread
powered by my little forum