נקע בקרסול שלא מרפה

by אלון @, Thursday, October 15, 2015, 02:56 (1932 days ago)

שלום,
לפני כשנה וחצי נקעתי את הקרסול (חשבתי שבאופן לא חמור). מנוחה לא עזרה ולא יכולתי לחזור לפעילות ללא כאבים. לאחר מס' מפגשים של פיזיותרפיה, בדיקת US הראתה רצועת atfl לא אחידה. גם מנוחה ארוכה לא עזרה ועדיין הקרסול והשרירים רגישים (הליכה ממושכת או נשיאת משקלים גורמים לדלקות כל פעם מחדש). לא הקפדתי לבצע תרגילים לקרסול בכל יום (הרבה בגלל הכאבים מהדלקות) אך אני מתוסכל מהכאבים החוזרים וחוסר היכולת לחזור לפעילות ספורטיבית.
עצות לגבי מה ניתן לעשות מלבד ניתוח?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum