כאבים בשוק

by משה כהן @, Saturday, October 17, 2009, 02:46 (3819 days ago)

שלום...אני בן 16 ואני משחק כדורסל באופן קבוע.
כל כמה זמן חוזר לי כאב בשוק ב2 הרגליים.
איך אפשר להעלים את זה...מנוחה עוזר. אבל אחרי זה זה חוזר שוב..
תודה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum