כאב בכתף

by ערן רשף, Tuesday, September 29, 2009, 17:52 (3836 days ago) @ יואב שניידר

המצב נשמע יותר כמו בעיה במפרק בין עצם הבריח לעצם החזה. גש לבירור אצל אורטופד ומשם לפיזיותרפיה.בינתיים לא הייתי מעמיס על האיזור משקלים


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum