שבר בשורש כף יד

by ערן רשף, Monday, September 21, 2009, 12:19 (3842 days ago) @ אייל

שברים בscaphoid הם מטבעם בעייתיים בגלל חוסר אספקת דם למקום. הגישה השמרנית דוגלת בקיבוע גבס ממושך( לעתים גם 3 חודשים) עד לתחילת איחוי ואח\"כ פיזיותרפיה לשיפור טווחי תנועה, חיזוק... למרות זאת, אם איחוי לא קורה אחרי מספר חודשים, מקבעים את ה scaphiod עם העצם שלידה בניתוח. הדבר אכן משאיר מגבלה בטווח תנועה בד\"כ.

לגבי חבריך לקבוצה...שברים בשורש כף היד יכולים להופיע בהרבה מוקדים ועצמות שונות (שלא לשכוח לציין אנשים שונים) ולכן זמן ההחלמה משתנה בין אדם לאדם ובין סוג פציעה ומוקד פציעה זה או אחר.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum