כאבים בקרסול לאחר נקע

by ליאן, Thursday, June 13, 2013, 12:26 (2786 days ago)

הי ערן

נקעתי את הקרסול לפני חודש. עדיין בישיבה ממושכת הקרסול מתנפח והוא כואב במדרגות. כבר היו לי נקעים בעבר אבל זה לא נמשך ככה. ממה זה יכול לנבוע?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum