כאבי רגליים

by ערן רשף, Tuesday, September 01, 2009, 00:07 (3865 days ago) @ יואל

אני מתנצל על המענה המאוחר. רק היום חזרתי מחו\"ל. לדעתי כדאי להתייעץ עם הרופא המטפל שלך לגבי התרופות שאתה נוטל. אם אתה לוקח תרופה שנקראת simvastatin\\nystatin לטיפול בכולסטרול, יש לה תופעות לוואי של כאבים והתכווצויות בגפיים.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum