שיקום קרע בשריר התאומים

by ערן רשף, Tuesday, September 01, 2009, 00:02 (3865 days ago) @ חיים

שלום חיים

אני מתנצל על המענה המאוחר. רק היום חזרתי מחו\"ל. קשה ולא יהיה אחראי מצדי לכתוב הדרכה לשיקום וחזרה לפעילות דרך המדיה. אני מקווה שאתה עובר טיפולים, חבישות (טייפינג) והדרכה מהפיזיותרפיסט שלך. אם יש לך שאלות ספציפיות אני זמין בנייד שלי שמופיע ב\"צור קשר\"

שיהיה בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum