כאבי ראש

by ערן רשף, Sunday, July 26, 2009, 11:43 (3899 days ago) @ יובל

קודם כל היית צריך ללכת למיון כשזה קרה (בטח כשטשטוש ראייה לא חלף אחרי שעה). כרגע, גש מיד לרופא לבירורים מלאים (אם יש צורך בבדיקת הדמיה כגון סי.טי או MRI) ואל תתאמן או תבצע מאמץ גופני שעלול להעלות את הדופק ו\\ או לחץ הדם עד שלא תקבל ממנו אישור לכך.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum