כאבי ראש

by יובל, קריית שמונה, Saturday, July 25, 2009, 13:49 (3900 days ago)

שלום ערן

אני משחק כדורגל חובב. לפני שבוע התנגשתי במשחק עם עוד שחקן. היו לי סחרחורות לאיזה שעה וראיתי מטושטש. אחרי זה הכל עבר.
אתמול שיחקתי שוב אחרי שבוע מנוחה ושוב החל לי קצת טששוט ראייה. הפסקתי מיד.
יכול להיות שזה בגלל התייבשות? כדאי ללכת לראות רופא?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum