כאבים אחרי היריון

by כרמית, Friday, July 17, 2009, 21:28 (3908 days ago)

שלום ערן
אני ילדתי לפני חודשיים תאומים. התחיל לי כאב גב נוראי לפני כשבועיים שמקרין לי לרגל. אני לא יודעת איך זה התחיל, פשוט קמתי בבוקר וזה התחיל איך שישבתי. אני גם מרגישה שאני הולכת עקום. אמרו לי שיש קשר בין ההריון לבין זה. הגיוני?
עכשיו ממש קשה לי לשבת ולהתכופף וזו בעיה כי יש ילדים שצריך להרים, לחתל, לטפל וכו\'
מה לעשות?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum