כאבים של רקנית

by יעל, תל אביב, Wednesday, June 24, 2009, 01:26 (3934 days ago)

שלום
אני רוקדת בצורה כמעט מקצועית כבר שלוש שנים (בעיקר ג\'ז ומודרני). החלו לי לאחרונה כאבים בברך ימין ממש מתחת לפיקה. בהתחלה התעלמתי מזה כי זה הופיע רק בריקוד ועבר אחר כך אבל עכשיו זה כבר מופיע במשך היום כשאני הולכת הרבה לדוגמא או עולה מדרגות ואפילו שאני קמה מהכסא. זה יכול להיות מניסקוס או רצועה? אני קצת מודאגת


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum