שוק

by ערן רשף, Tuesday, June 02, 2009, 19:43 (3953 days ago) @ אבנר

שלום אבנר

אם עדיין לא עבר הכאב ולא משתפר, הייתי מבקש מהאורטופד בדיקת אולטראסאונד כדי לשלול קרע בשריר . בינתיים הייתי כמובן נמנע מפעילות אינטנסיבית ולהתחיל פיזיותרפיה בהקדם האפשרי.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum