כאב במרפק

by ערן רשף, Sunday, May 24, 2009, 07:18 (3964 days ago) @ דניאל

דניאל שלום

דלקת היא קודם כל תגובה של הגוף לגירוי יתר. נשמע שאולי גירית את גיד הבייספס (שריר הדו ראשי). גם באימון גב, שבו רוב התרגילים מצריכים משיכה, שריר הבייספס מאוד מסייע . הייתי נמנע לשבוע מתרגול גב- יד קדמית והנפות כתף לפנים. אח\"כ תחזור שוב לאחוזי משקל נמוכים ותגביר בהדרגה. אם לא עוזר גש לאבחון אצל אורטופד בכדי לשלול שלא מדובר במשהו אחר ולהתחיל פיזיותרפיה.

בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum