כאב במרפק

by דניאל, תל אביב, Friday, May 22, 2009, 00:41 (3967 days ago)

אני מתאמן בחדר כושר כבר 4 שנים. לפני שבוע הגברתי עומס כי כבר לא כל כך התקדמתי והעמסתי יותר בעת אימון גב-יד קדמית בכל האימונים.
כרגע יש לי כאבים במרפק בחלק הקדמי שלו (איפה שהוא מתקפל לפנים, או איפה שלוקחים דוגמת דם) כשאני מיישר את הזרוע וכשאני מרים חפצים כבדים.
יכול להיות שזו דלקת? אני עדיין מתאמן עם משקלים נמוכים יותר...כדאי להפסיק?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum