כאבים בכף רגל בזמן ריצה

by ערן רשף, Wednesday, April 22, 2009, 12:45 (3996 days ago) @ תמי

זה בהחלט יכול להיות קשור לצורת או מנח כף הרגל (פלטפוס\\ קשת גבוהה), זה יכול להיות קשור למעורבות עצבית מהגב וזה יכול להיות גם קשור למעורבות עצבית מקומית של עצב שעובר בכף הרגל וגורם לתחושת שריפה. בנוסף לכך רצוי גם לבדוק את כל מנח היציבה ואת השליטה והכח בשרירים שלך מכף רגל ועד האגן, את אופן ודפוס הריצה שלך והאם יש צורך בתמיכת מדרסים ו\\או טיפול. לסיכום, צריך לבצע הערכה תפקודית מלאה של כל מנח הכף רגל- אגן ועפ\"י הממצאים לקבוע תכנית טיפול.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum