כאבי ראש

by דליה כהן, Friday, March 27, 2009, 13:23 (4022 days ago)

הי ערן
בזמן האחרוו מופיעים לי כל מיני כאבים מוזרים בראש ובתוך האוזן אפילו. כאבים דוקרים כאלה כמו של דלקת אזניים ומיגרנות וראיות שממש משתקות אותי ומופיעות אפילו סתם בישיבה אבל גם כשאני מסובבת את ראש לימין (הכאב בצד ימין) לדוגמא כשאני מסתכלת אחורה בנהיגה ברוורס. בדק אותי רופא אף אוזן גרון ואמר שלא מצא כלום, הוא הפנה אותי לנוירולוג להמשך בדיקות. אני נורא מודאגת מגידול או משהו בסגנון.
מה זה עוד יכול להיות?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum