tennis elbow

by ערן רשף, Thursday, March 26, 2009, 03:10 (4022 days ago) @ אלכסיי

שלום אלכסיי

קודם כל אין קשר אם יש או אין היגיון אם כואב לך או לא, אם כואב אז כואב. דבר שני אכן יש היגיון וקיים דפוס מסויים בתלונות שאתה מתאר. מרפק טניס או tennis elbow היא אכן בהגדרתה תהליך גירוי דלקתי של שריר מסויים באיזור המרפק החיצוני. למרות זאת, הרבה פעמים הסיבה לכאבים אלו, וגם לעתים לכתף וליד כפי שתארת, מקורה יותר באיזור הצוואר ומערבת את מערכת העצבים הפריפרית שיוצאת מהצוואר וממשיכה אל הכתף, המרפק ועד האצבעות (למרות שכמובן קיימים גם שילובים בין השניים). צריך לבצע להערכתי בדיקה ע\"י פיזיותרפיסט שיבדוק את הצוואר ואת מערך התנועה הכללי של הצוואר, הגב העליון והגפה העליונה, את מתיחות מערכת העצבים ואת המרפק עצמו.

כתבתי מאמר בנושא והוא מופיע בחלק \"מאמרים\" באתר זה, לעיונך


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum