פריקת כתף

by ערן רשף, Saturday, December 18, 2010, 21:08 (3448 days ago) @ שאול

לצערי הכתף לא \"מתקנת את עצמה\" לעולם ובד\"כ תמיד נשארת עם חוסר יציבות מסוים. זה רק אומר שתרגילים אלו צריכים להמשיך לתרגל גם כל החיים ועל אחת כמה וכמה אם אתה פעיל מבחינה ספורטיבית.
בלי שום קשר לפריקה, הייתי ממליץ למישהו שמשחק כדורסל לעשות תרגילים לחיזוק הרוטטורים כדי להמנע מפריקות, דלקות ואחרים. אל תשכח גם לשלב תרגילי יציבות אקטיבית לכתף (פרופריוספציה) וחיזוקים גם לשרירי השכמות האחוריות וגם מרכז הגוף ואלכסוני הבטן.

בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum