ניתוח בגב

by ערן רשף, Friday, December 10, 2010, 07:27 (3456 days ago) @ שיר

קשה לי מאוד ויהיה לא אחראי להמליץ על פרוצדורה ניתוחית מבלי שראיתי אותך. באופן כללי, ניתוח לשאיבת דיסק איננו אפקטיבי ברוב במקרים ובד\"כ כריתה חלקית של הדיסק נחשבת אופציה מועדפת. יחד עם זאת, ניתוח כזה בד\"כ מבצעים אם יש חולשה ניכרת ברגל ו\\או חוסר שליטה על הסוגרים.

למרות זאת,אם המצב באמת עד כדי כך חמור ואין שום הטבה עם טיפול שמרני, זריקה אפידורלית או אמצעים אחרים אז אכן נשקלת גם אופציה הזאת.


בהחלט


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum