מגן קרסול

by ערן רשף, Tuesday, November 23, 2010, 19:44 (3476 days ago) @ יואל

אני במקומך הייתי מפסיק להקשיב לכל העולם והייתי מתחיל לבדוק את העניין ברצינות ומקצועיות. לענות לשאלותיך, כן רצוי לחבוש את הקרסול או להשתמש במגן קרסול בזמן אימון. מגני קרסול לא \"מחלישים\" את הקרסול כי הם לא מקבעים את הקרסול, הם רק מונעים ממנו להגיע לטווח פריקה. ישנן אינספור חברות כמו
AOS, Mullher, McDavid, Aircast
כולן טובות ורק רצוי לבדוק שהן מספקות תמיכה דו-צדדית לתנועות פרונציה וסופינציה של הקרסול.

אבל קודם כל גש לפיזיותרפיה לבדוק למה אתה נוקע כל הזמן את הקרסול. נקיעות רבות עלולות גם לגרום לנזקים בלתי הפיכים לרצועות ולמפרק עצמו וחשוב לאבחן ולטפל בכך.


בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum