מגן קרסול

by יואל, Tuesday, November 23, 2010, 15:50 (3473 days ago)

שלום ערן

אני משחק כדורסל ואמרו לי שבגלל שעברתי נקעים רבים כדאי שאשים מגן קרסול בזמן פעילות. מצד שני נאמר לי שזה מחליש את הקרסול. מה אתה אומר? יש איזו חברה שיותר היית ממליץ עליה?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum