דקירות בקרסול

by שי, תל אביב, Tuesday, November 16, 2010, 20:58 (3480 days ago)

הי ערן
קוראים ל שי. אני בן 28 סטודנט למשפטים ומכור לריצות. אני רץ כל יום משהו כמו 15 ק\"מ כבר הרבה זמן (אולי 5 שנים). לאחרונה התחלתי להרגשי כאב בקרסול ימין בחלק הפנימי.הכאב נמשך גם אחרי הריצה כשאני נח ואז כשאני קם זה אפילו דוקר. אני חושב שהמקום אפילו חם קצת אולי אבל יכול להיות שאני רק משלה את עצמי. ניסיתי לנוח תקופה מסויימת אבל זה חזר. זה יכול להיות נקע?

תודה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum