טווח תנועה

by ערן רשף, Tuesday, October 26, 2010, 22:41 (3500 days ago) @ ניב

כמו שאמרתי, בכל שיקום יש עליות ומורדות. עבודה בפיזיותרפיה על טווח נוקשה יכולה להיות לא נעימה וגם כואבת. יחד עם זאת צריך שיהיו גבולות והמטפל שלך תמיד צריך להיות עם אצבע על הדופק לגבי הסיבה שזה כואב.יש מצבים שבהם לא מומלץ להכנס לתוך כאב.כפי שאמרתי, בכדי לתת הערכה ברורה לגבי המצב שלך צריך יותר פרטים.

בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum