טיפול בנוגע לבעיות ברכיים

by אהובה, Monday, March 23, 2009, 22:53 (4024 days ago)

שלום ערן

אני בת 50 וסובלת מ osteoarthritis בברך ימין. אני מרגישה שהברך מאוד עייפה בהליכות ויש לי כאבים בצדדים של הברך ומקדימה. צילום הראה עפ\"י הפיענוח \"שינויים ארטריטיים ניווניים\" .אני פשוט מרגישה שה \"שעון\" פועל כנגדי. מה ניתן לעשות? איפה אתה מקבל?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum