טווח תנועה

by ניב, Tuesday, October 26, 2010, 14:28 (3504 days ago) @ ערן רשף

הייתי אצל ד\"ר אגר ואמר שהטווח סביר וגם הכאב ולהמשיך לעבוד.הבנתי שעבודה על טווחים היא כואבת.הנכון?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum