טווח תנועה

by ערן רשף, Monday, October 25, 2010, 23:41 (3505 days ago) @ ניב

לא יהיה זה מקצועי מצדי לתת תכנית טיפול דרך המדיה, בוודאי שלא עם כ\"כ מעט פרטים על המקרה ועל המטופל. ברמת העקרון אחרי חודשיים הייתי מצפה ליותר טווח מ100 מעלות. בד\"כ שיקום אחרי שבר בפטלה צריך לקחת בין- 3-5 חודשים ולפעמים עד חצי שנה ויותר עד לחזרה לספורט מגע אם אין סיבוכים בניתוח, אחריו ובמהלך השיקום. יחד עם זאת, בכל שיקום יש סיבוכים ועליות ומורדות. האם היית בביקורת אצל האורטופד שלך לאחרונה?


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum