טווח תנועה

by ניב, Monday, October 25, 2010, 17:27 (3505 days ago)

לאחר שבר בפתלה. חודשיים בפיזיוטרפיה. טווח כיפוף 100. האם זה הגיוני לזמנו?ממשיך כמובן בפיזיוטרפיה.האם יש עוד רעיונות לבית לחיזוק השריר והגדלת הטווח?אשמח לשמוע. כמובן שגם הפיזיוטרפיסט נתן.


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum