כאבי גב

by ערן רשף, Wednesday, October 20, 2010, 23:18 (3506 days ago) @ רוני

נשמע מאוד כמו מקרה של פריצת דיסק. עזוב את המחשב ואת המחקר וגש לטיפול

בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum