ניתוח ברצועה הצולבת

by ערן רשף, Sunday, October 10, 2010, 07:16 (3521 days ago) @ שני

בוודאי, לטפל כמו שצריך- חיזוק, יצוב, תנועתיות תוך מפרקית, כמו שאמורה להיות פיזיותרפיה אחרי פציעה כזו.
גשי לפיזיותרפיסט/ית שיעבוד איתך ברצינות ויפה שעה אחת קודם


בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum