קרע בacl

by ערן רשף, Sunday, March 22, 2009, 19:23 (4025 days ago) @ רועי

השיקום לוקח בין חצי שנה ל9 חודשים בתדירות של 3 פעמים בשבוע בהתחלה ולאט לאט ככל שהמטופל משתפר יורדת האינטנסיביות. יחד עם זאת ב3-4 חודשים ראשונים תדירות המפגשים היא כמו שציינתי . זוהי אכן פציעה קשה. בד\"כ שיקום איכותי ורציני כולל הרבה תרגילי יציבות ושיווי משקל, תרגילי חיזוק שונים בדגש על שרירי הירך, רצפת האגן, ישבן, בטן
(כן...גם בטן) ושוקיים בשילוב עם טיפול מנואלי (ידני) פרטני עם פיזיותפריסט ומעקב מדי פעם עם הרופא המנתח. לשאלתך על שירות קרבי ו\\או חזרה לספורט....הרבה ספורטאים וגם ספורטאי עלית קרעו את הרצועה וחזרו לתפקוד מלא וכמובן גם חיילים בשירות הקרבי ביותר.
השיקום איננו קל. הוא קשה פיזית וגם מנטאלית (להתמודד עם קשיים שלא היו פעם, כאבים מדי פעם שעולים וצצים) אך הוא הכרחי אם אתה רוצה אכן לשרת בקרבי ולחזור לכדורסל.

בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum