מבקש עצה לאחר ניתוח

by ערן רשף, Saturday, October 09, 2010, 09:52 (3764 days ago) @ ערן רשף

דבר נוסף...אם אכן הקיבועים הם אלה שכרגע מפריעים למהלך תקין של שיקום פיזיותרפי, דבר עם המנתח שלך ובמקביל עם הפיזיותרפיסט|ית שמטפל|ת בך כרגע (אם אכן אתה עובר טיפולים) ותראו ביחד איך ניתן לפתור את זה (בין אם בצורה ניתוחית מינימלית או שמרנית).


בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum