מבקש עצה לאחר ניתוח

by פיני, Friday, October 08, 2010, 16:54 (3942 days ago)

אני לאחר חודשיים וחצי של שבר בפיקה. התברר שהקרישנרים הושארו ארוכים.הרופא אמר שניתן להוציא אחרי חצי שנה.כרגע אני בכיפוף הברך של 90 ואני מבין שאני בבעיה לגבי כיפוף. יש איזה מוצא כי אני רוצה להחזיר את הברך למצב נורמלי עד כמה שניתן. תודה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum