שיקום ברך

by ערן רשף, Saturday, September 25, 2010, 11:13 (3536 days ago) @ אודי

זמן ההחלמה תלוי כמובן בפקטורים כמו גיל, האם היו סיבוכים אחרי הניתוח כמו זיהום או או חוסר איחוי ועוד. ברמת העקרון השיקום אמור לקחת כ3-5 חודשים אם הכל בסדר ללא סיבוכים. חזרה לספורט מגע עלול לקחת עד חצי שנה ויותר לפעמים. חודשיים אחרי ניתוח הייתי מצפה למעט מאוד נפיחות אם תהליך השיקום הולך כמצופה.

בהצלחה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum