שיקום ברך

by אודי @, Friday, September 24, 2010, 16:55 (3536 days ago)

לפני חודשיים עברתי ניתוח של שבר בפתלה.הברך עדיין נפוחה ויש כאב. נמצאת בטיפול פיזיוטרפי.כמה זמן יכולה להמשך הנפיחות וכמה זמן לוקח לשיקום הברך מבחינת טווחי התנועה.אנא עצתך.תודה


Complete thread:

 RSS Feed of thread

powered by my little forum